رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد بن سلمان،: با حضور ملک سلمان و رجب طیب اردوغان شکافی در روابط میان ترکیه و عربستان رخ نخواهد داد

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان: با حضور ملک سلمان، پادشاه عربستان و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شکافی در روابط میان ترکیه و عربستان رخ نخواهد داد /روسیا الیوم

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان: با حضور ملک سلمان، پادشاه عربستان و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شکافی در روابط میان ترکیه و عربستان رخ نخواهد داد /روسیا الیوم