رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله جنگنده‌های سعودی به بازاری در شهر الحدیده یمن؛ تاکنون ۱۹ غیرنظامی کشته شده‌اند.

حمله جنگنده‌های سعودی به بازاری در شهر الحدیده یمن؛ تاکنون ۱۹ غیرنظامی کشته شده‌اند.

حمله جنگنده‌های سعودی به بازاری در شهر الحدیده یمن؛ تاکنون ۱۹ غیرنظامی کشته شده‌اند.