رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب رسمی جی‌میل در توئیتر اعلام کرده است که این سرویس بیشتر از ۱.۵ میلیارد کاربر فعال دارد.

حساب رسمی جی‌میل در توئیتر اعلام کرده است که این سرویس بیشتر از ۱.۵ میلیارد کاربر فعال دارد. تعداد کاربران نسبت به ۳۴ ماه پیش با ۳۳ درصد افزایش همراه شده است.

حساب رسمی جی‌میل در توئیتر اعلام کرده است که این سرویس بیشتر از ۱.۵ میلیارد کاربر فعال دارد. تعداد کاربران نسبت به ۳۴ ماه پیش با ۳۳ درصد افزایش همراه شده است.