رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اپل از آی پد پرو جدید خود رونمایی کرد.

اپل از آی پد پرو جدید خود که ۵/۹ میلیمتر ضخامت دارد و با حذف حاشیه ۱۵ درصد کوچکتر شده است رونمایی کرد.

اپل از آی پد پرو جدید خود که ۵/۹ میلیمتر ضخامت دارد و با حذف حاشیه ۱۵ درصد کوچکتر شده است رونمایی کرد.