رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان

احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان مشاور انجمن خودروسازان: تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و درصورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد /ایسنا

احتمال توقف تولید خودرو به‌دلیل ورشکستگی قطعه‌سازان

مشاور انجمن خودروسازان: تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و درصورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد /ایسنا