رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران: افشانی ۱۰ روز دیگر شهرداری را ترک می‌کند

قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران: افشانی ۱۰ روز دیگر شهرداری را ترک می‌کند وی تا آخرین لحظه قانونی مصمم به ادامه فعالیت است/ فارس

قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران: افشانی ۱۰ روز دیگر شهرداری را ترک می‌کند

وی تا آخرین لحظه قانونی مصمم به ادامه فعالیت است/ فارس