رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف در مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی:

ظریف در مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی: – وضع اقدامات بابک زنجانی به دلیل وضعیت آن زمان شفاف نبوده – از طریق راه‌های اطلاعاتی انجام شده حساب‌ها صوری بوده – رفتیم شناسایی کردیم هم در تاجیکستان و هم در مالزی همه حساب‌ها صوری بود. – شرایط تحریم ایجاب می‌کند که شفافیت نابود بشود /ایرنا

ظریف در مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی:
– وضع اقدامات بابک زنجانی به دلیل وضعیت آن زمان شفاف نبوده
– از طریق راه‌های اطلاعاتی انجام شده حساب‌ها صوری بوده
– رفتیم شناسایی کردیم هم در تاجیکستان و هم در مالزی همه حساب‌ها صوری بود.
– شرایط تحریم ایجاب می‌کند که شفافیت نابود بشود /ایرنا