رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایندگان مجلس از پاسخ‌های ظریف قانع شدند

نمایندگان مجلس از پاسخ‌های ظریف در مورد اقدامات وزارت امور خارجه پیرامون ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و سوال مربوط به مذاکرات پس از برجام قانع شدند /ایرنا

نمایندگان مجلس از پاسخ‌های ظریف در مورد اقدامات وزارت امور خارجه پیرامون ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و سوال مربوط به مذاکرات پس از برجام قانع شدند /ایرنا