رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران

کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ جزو ۵ کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود /فارس

کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ جزو ۵ کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود /فارس