رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران و دفع آن از سوی تیم‌های فنی

وزیر ارتباطات با تایید حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران و دفع آن از سوی تیم‌های فنی، می‌گوید این اقدام از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

وزیر ارتباطات با تایید حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران و دفع آن از سوی تیم‌های فنی، می‌گوید این اقدام از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد شد.