رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تازه ترین تصمیمات در مورد ارز دانشجویی

تازه ترین تصمیمات در مورد ارز دانشجویی بر اساس یکی از بخشنامه های اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تمام دانشجویان شاغل به تحصیل که واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی هستند از روز شنبه ۱۹ آبان ماه جاری می توانند فرم های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و […]

تازه ترین تصمیمات در مورد ارز دانشجویی

بر اساس یکی از بخشنامه های اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تمام دانشجویان شاغل به تحصیل که واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی هستند از روز شنبه ۱۹ آبان ماه جاری می توانند فرم های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir بارگذاری کنند. /ایرنا