رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انگلیس: به روابط تجاری با ایران ادامه می دهیم

انگلیس: به روابط تجاری با ایران ادامه می دهیم سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس می‌گوید تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران «مایه تأسف» است و لندن بدون توجه به تصمیمات واشنگتن، گسترش روابط تجاری با ایران را ادامه خواهد داد./فارس

انگلیس: به روابط تجاری با ایران ادامه می دهیم

سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس می‌گوید تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران «مایه تأسف» است و لندن بدون توجه به تصمیمات واشنگتن، گسترش روابط تجاری با ایران را ادامه خواهد داد./فارس