رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«آنا اسکیمانی» ایرانی تبار اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در منطقه ۴۷ مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود

«آنا اسکیمانی» ایرانی تبار اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در منطقه ۴۷ مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود او که ۲۸ ساله است، پدر و مادر ایرانی دارد و می گوید هدفش برقراری برابری است وی نماینده بخشی از اورلاندو و وینترپارک در مجلس ایالتی خواهد بود  

«آنا اسکیمانی» ایرانی تبار اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در منطقه ۴۷ مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود

او که ۲۸ ساله است، پدر و مادر ایرانی دارد و می گوید هدفش برقراری برابری است

وی نماینده بخشی از اورلاندو و وینترپارک در مجلس ایالتی خواهد بود