رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک ایرانی تبار دیگر که مانند آنا ویشکایی اسکمانی (از ایالت فلوریدا) پیروز شد

یک ایرانی تبار دیگر که مانند آنا ویشکایی اسکمانی (از ایالت فلوریدا) پیروز شد و دیشب خبر ساز نشد، زهرا کارینشک هست که به مجلس سنای ایالتی در ایالت جورجیا راه یافت. او هم دمکرات بود.

یک ایرانی تبار دیگر که مانند آنا ویشکایی اسکمانی (از ایالت فلوریدا) پیروز شد و دیشب خبر ساز نشد، زهرا کارینشک هست که به مجلس سنای ایالتی در ایالت جورجیا راه یافت. او هم دمکرات بود.