رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ سفیرش در عراق را تغییر داد

ترامپ سفیرش در عراق را تغییر داد منابع خبری از تغییر سفیر آمریکا در بغداد و جایگزین شدن «ماتیو تویللر» سفر کنونی یمن به جای «داگلاس سیلیمان» خبر دادند /ایرنا

ترامپ سفیرش در عراق را تغییر داد

منابع خبری از تغییر سفیر آمریکا در بغداد و جایگزین شدن «ماتیو تویللر» سفر کنونی یمن به جای «داگلاس سیلیمان» خبر دادند /ایرنا