رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکمنستان و پاکستان به علت تحریم آسمان را بر روی ماهان ایر بستند

‏ترکمنستان و پاکستان به علت تحریم آسمان را بر روی ماهان ایر بستند مسيرى كه هواپيماى ماهان براى پرواز شانكهاى خود پيمود. عدم مجوز تركمنستان براى عبور از آسمانش، ماهان را مجبور به انتخاب مسير دورتر كرد./کن نیوز

‏ترکمنستان و پاکستان به علت تحریم آسمان را بر روی ماهان ایر بستند

مسيرى كه هواپيماى ماهان براى پرواز شانكهاى خود پيمود.

عدم مجوز تركمنستان براى عبور از آسمانش، ماهان را مجبور به انتخاب مسير دورتر كرد./کن نیوز