رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود صادقی: ‏به نظر می رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است.

محمود صادقی: ‏به نظر می رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است.

محمود صادقی: ‏به نظر می رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است.