رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید مجوز ورود خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان را پس از مجادله او و ترامپ در نشست خبری، لغو کرد.

کاخ سفید مجوز ورود خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان را پس از مجادله او و ترامپ در نشست خبری، لغو کرد.

کاخ سفید مجوز ورود خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان را پس از مجادله او و ترامپ در نشست خبری، لغو کرد.