رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه اسرائیلی هاآرتص: تحریم‌های ترامپ علیه ایران مانند یکی از برج‌های اوست

روزنامه اسرائیلی هاآرتص: تحریم‌های ترامپ علیه ایران مانند یکی از برج‌های اوست؛ با این تفاوت که این برج تنها از بیرون محکم به نظر می‌رسد و ممکن است به آسانی فرو بریزد

روزنامه اسرائیلی هاآرتص: تحریم‌های ترامپ علیه ایران مانند یکی از برج‌های اوست؛ با این تفاوت که این برج تنها از بیرون محکم به نظر می‌رسد و ممکن است به آسانی فرو بریزد