رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ايده سوزاندن تاير ماشينها در نوار غزه باعث شده اسرائیل واردات تایر به نوار غزه را ممنوع کند

ايده سوزاندن تاير ماشينها در نوار غزه باعث شده اسرائیل واردات تایر به نوار غزه را ممنوع و در نتیجه موجب كمبود شديد تاير و افزايش ناگهانى قيمت آن شود يك جفت لاستيك با قيمت ۱۲۰ دلار هم اكنون با قيمت ۳۰۰ دلار هم يافت نميشه، در آمد سرانه در غزه (آمار ۲۰۰۷) معادل ۸۷۶ […]

ايده سوزاندن تاير ماشينها در نوار غزه باعث شده اسرائیل واردات تایر به نوار غزه را ممنوع و در نتیجه موجب كمبود شديد تاير و افزايش ناگهانى قيمت آن شود

يك جفت لاستيك با قيمت ۱۲۰ دلار هم اكنون با قيمت ۳۰۰ دلار هم يافت نميشه، در آمد سرانه در غزه (آمار ۲۰۰۷) معادل ۸۷۶ دلار است /اسکای نیوز