رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیرها مسئول غرق شدن ۴۰۰ بوفالو در رودخانه ای در بتسوانا- نامیبیا شدند

شیرها مسئول غرق شدن ۴۰۰ بوفالو در رودخانه ای در بتسوانا- نامیبیا شدند. بوفالوها هنگام فرار از دست شیرهای مهاجم در رودخانه افتادند و همگی غرق شدند /الجزیره

شیرها مسئول غرق شدن ۴۰۰ بوفالو در رودخانه ای در بتسوانا- نامیبیا شدند. بوفالوها هنگام فرار از دست شیرهای مهاجم در رودخانه افتادند و همگی غرق شدند /الجزیره