رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ايست پليس از نوع كانادايي

ايست پليس از نوع كانادايي پلیس ساسکاچوان با متوقف کردن خودروهای در حال تردد درمرکزشهر، راه را برای عبور خانواده اردك ها باز کرد.

ايست پليس از نوع كانادايي

پلیس ساسکاچوان با متوقف کردن خودروهای در حال تردد درمرکزشهر، راه را برای عبور خانواده اردك ها باز کرد.