رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ده سال حبس برای “حجت الله یازرلو” قاضی متخلف

ده سال حبس برای “حجت الله یازرلو” قاضی متخلف دادستان عمومی و انقلاب تهران از حکم ده سال حبس برای حجت الله یازرلو قاضی متخلف خبر داد. این حکم از چند روز پیش اجرا شده و اتهام این قاضی دریافت رشوه بوده است/ میزان

ده سال حبس برای “حجت الله یازرلو” قاضی متخلف

دادستان عمومی و انقلاب تهران از حکم ده سال حبس برای حجت الله یازرلو قاضی متخلف خبر داد.

این حکم از چند روز پیش اجرا شده و اتهام این قاضی دریافت رشوه بوده است/ میزان