رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزير صنعت معدن و تجارت: ستاد تنظيم بازار تا هفته آينده قيمت خودرو را تعيين خواهد کرد

وزير صنعت معدن و تجارت: ستاد تنظيم بازار تا هفته آينده قيمت خودرو را تعيين خواهد کرد

وزير صنعت معدن و تجارت: ستاد تنظيم بازار تا هفته آينده قيمت خودرو را تعيين خواهد کرد