رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا می‌دانید کدام کشور بیشترین درصد خلبانان زن را داراست؟

آیا می‌دانید کدام کشور بیشترین درصد خلبانان زن را داراست؟ بر اساس گزارشی که نشریه فوربس در ماه سپتامبر سال جاری منتشرکرده است، کمتر از شش درصد از خلبانان هواپیمایی در سراسر جهان زن هستند. این به این معنی است که فقط یکی از هر بیست پرواز شما، توسط خلبان زن هدایت می‌شود. بیش‌ترین تعداد […]

آیا می‌دانید کدام کشور بیشترین درصد خلبانان زن را داراست؟

بر اساس گزارشی که نشریه فوربس در ماه سپتامبر سال جاری منتشرکرده است، کمتر از شش درصد از خلبانان هواپیمایی در سراسر جهان زن هستند. این به این معنی است که فقط یکی از هر بیست پرواز شما، توسط خلبان زن هدایت می‌شود.

بیش‌ترین تعداد خلبان زن را کشور هند دارد. ۱۳ درصد از خلبانان در کشور هند زن هستند. این در حالی است که هند بدترین کشور در میان کشورهای گروه ۲۰ برای زنان شناخته شده است.

یکی از مهمترین دلایلی که در این گزارش آمده این است که حرفه خلبانی یکی از معدود حرفه‌هایی در کشور هند است که بدون شکاف جنسیتی است. از آنجایی که درآمد خلبانان توسط توافق‌نامه‌های اتحادیه تعیین می‌شود و براساس ترکیبی از ساعت پرواز و سنوات است، در قراردادها جایی برای تعصب جنسیتی وجود ندارد. در نتیجه، زنان جوان هندی حرفه خلبانی را حرفه‌ای می‌دانند که به آن‌ها ارزش بیشتری می‌دهند و منصفانه به آن‌ها پرداخت می‌شود.