رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین دوره مسابقات قهرمانی تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم) در تهران

نخستین دوره مسابقات قهرمانی تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم) در تهران در تصویر، تیم تیر و کمان ارتش کره شمالی را مشاهده می‌کنید  

نخستین دوره مسابقات قهرمانی تیر و کمان نظامیان جهان (سیزم) در تهران

در تصویر، تیم تیر و کمان ارتش کره شمالی را مشاهده می‌کنید