رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار رئیس پلیس آگاهی پایتخت: کشاندن افراد به پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز پول، ترفندکلاهبرداران است.

هشدار رئیس پلیس آگاهی پایتخت: کشاندن افراد به پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز پول، ترفندکلاهبرداران است. متاسفانه این موضوع در حال افزایش است.

هشدار رئیس پلیس آگاهی پایتخت: کشاندن افراد به پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز پول، ترفندکلاهبرداران است.

متاسفانه این موضوع در حال افزایش است.