رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت‌الله مکارم شیرازی: امیدواریم دولت بتواند در مقابل گرفتاری‌ها و گرانی‌های روز افزون به درستی انجام وظیفه کند

آیت‌الله مکارم شیرازی: امیدواریم دولت بتواند در مقابل گرفتاری‌ها و گرانی‌های روز افزون به درستی انجام وظیفه کند و افکار عمومی را با طرح مسائلی همچون حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشغول نکند و به واقعیت‌ها فکر کند./ایرنا

آیت‌الله مکارم شیرازی: امیدواریم دولت بتواند در مقابل گرفتاری‌ها و گرانی‌های روز افزون به درستی انجام وظیفه کند و افکار عمومی را با طرح مسائلی همچون حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشغول نکند و به واقعیت‌ها فکر کند./ایرنا