رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با یک “کلیک” درآمد امام‌زاده‌ها را ببینید

با یک “کلیک” درآمد امام‌زاده‌ها را ببینید رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف کشور: قرار است که سامانه ای طراحی شود که از طریق آن هر شهروند بتواند به طور شفاف با یک “کلیک” از میزان درآمد یک موقوفه یا امامزاده و چگونگی هزینه کرد آن اطلاع بیابد./ایسنا

با یک “کلیک” درآمد امام‌زاده‌ها را ببینید

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف کشور: قرار است که سامانه ای طراحی شود که از طریق آن هر شهروند بتواند به طور شفاف با یک “کلیک” از میزان درآمد یک موقوفه یا امامزاده و چگونگی هزینه کرد آن اطلاع بیابد./ایسنا