رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت نماینده کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگری: هزینه حمایت از کارگران از جیب دولت باشد

مخالفت نماینده کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگری: هزینه حمایت از کارگران از جیب دولت باشد «علی خدایی» عضو شورای عالی کاربه ایرنا گفت: کارگران برای تامین هزینه های زندگی علاوه بر حمایت های غیرنقدی، به افزایش نقدی حقوق و دستمزد نیازمندند اما کارفرمایان با پرداخت هر نوع هزینه ای از سوی خود مخالفند. کارفرمایان براین […]

مخالفت نماینده کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگری: هزینه حمایت از کارگران از جیب دولت باشد

«علی خدایی» عضو شورای عالی کاربه ایرنا گفت: کارگران برای تامین هزینه های زندگی علاوه بر حمایت های غیرنقدی، به افزایش نقدی حقوق و دستمزد نیازمندند اما کارفرمایان با پرداخت هر نوع هزینه ای از سوی خود مخالفند.

کارفرمایان براین باورند که اگر قرار است از کارگران حمایتی صورت بگیرد باید هزینه آن از سوی دولت پرداخت شود؛ در غیراین صورت آنها با هر نوع طرح حمایتی مخالفت می کنند.