رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روز «قم» به تقویم اضافه شد

روز «قم» به تقویم اضافه شد شورای فرهنگ عمومی استان قم سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم را، “روز قم” نامگذاری کرد

روز «قم» به تقویم اضافه شد

شورای فرهنگ عمومی استان قم سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم را، “روز قم” نامگذاری کرد