رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ایتالیایی: تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده

عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ایتالیایی: تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و متقابلا از اتحادیه اروپا انتظار داریم در کنارعمل به تعهدات سیاسی، به تعهدات اقتصادی خود براساس برجام عمل کند /ایرنا

عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ایتالیایی: تهران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و متقابلا از اتحادیه اروپا انتظار داریم در کنارعمل به تعهدات سیاسی، به تعهدات اقتصادی خود براساس برجام عمل کند /ایرنا