رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه کمیته ملی المپیک به فیفا و AFC

نامه کمیته ملی المپیک به فیفا و AFC: اطمینان می‌دهیم دولت نه تنها هیچ گونه دخالتی در روند دموکراتیک انتخابات فدراسیون‌ها ندارد بلکه میلیون‌ها دلار سالانه کمک می‌کند/در مورد فدراسیون فوتبال هرگونه تصمیم گیری در صلاحیت مجمع عمومی آن فدراسیون خواهد بود /فارس

نامه کمیته ملی المپیک به فیفا و AFC: اطمینان می‌دهیم دولت نه تنها هیچ گونه دخالتی در روند دموکراتیک انتخابات فدراسیون‌ها ندارد بلکه میلیون‌ها دلار سالانه کمک می‌کند/در مورد فدراسیون فوتبال هرگونه تصمیم گیری در صلاحیت مجمع عمومی آن فدراسیون خواهد بود /فارس