رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خزانه داری آمریکا بخاطر قتل جمال خاشقچی، ۱۷ فرد سعودی را در لیست تحریمها قرار خواهد داد

خزانه داری آمریکا بخاطر قتل جمال خاشقچی، ۱۷ فرد سعودی را در لیست تحریمها قرار خواهد داد

خزانه داری آمریکا بخاطر قتل جمال خاشقچی، ۱۷ فرد سعودی را در لیست تحریمها قرار خواهد داد