رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیرکل و پنج عضو بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باید مسئولیت‌شان را ترک کنند

پس از آنکه مقرر شد مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال ادامه دهد، دبیرکل و پنج عضو بازنشسته هیات رئیسه (محمدرضا ساکت، عبدالکاظم طالقانی، حیدر بهاروند، محمود اسلامیان، فریدون اصفهانیان و علی کفاشیان)باید مسئولیت‌شان را ترک کنند /مهر

پس از آنکه مقرر شد مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال ادامه دهد، دبیرکل و پنج عضو بازنشسته هیات رئیسه (محمدرضا ساکت، عبدالکاظم طالقانی، حیدر بهاروند، محمود اسلامیان، فریدون اصفهانیان و علی کفاشیان)باید مسئولیت‌شان را ترک کنند /مهر