رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف برق مساجد و مدارس تا سه برابر افزایش یافت

مصرف برق مساجد و مدارس تا سه برابر افزایش یافت سخنگوی صنعت برق: به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است./ ایرنا

مصرف برق مساجد و مدارس تا سه برابر افزایش یافت

سخنگوی صنعت برق:
به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است./ ایرنا