رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پيكر نوربخش و معاونش توسط هواپيماى هما به تهران منتقل شد.

پيكر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعى و معاونش كه روز گذشته در سانحه رانندگى در گرگان فوت شده بودند، توسط هواپيماى هما به تهران منتقل شد. /كن نيوز

پيكر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعى و معاونش كه روز گذشته در سانحه رانندگى در گرگان فوت شده بودند، توسط هواپيماى هما به تهران منتقل شد. /كن نيوز