رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دیدار خداحافظی خود با دبیرکل این سازمان

خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دیدار خداحافظی خود با دبیرکل این سازمان، از گوترش خواست تا نسبت به قانون گریزی آمریکا موضع گیری کند./ایرنا

خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دیدار خداحافظی خود با دبیرکل این سازمان، از گوترش خواست تا نسبت به قانون گریزی آمریکا موضع گیری کند./ایرنا