رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با همت عمومی می‌توانیم کنکور را حذف کنیم

با همت عمومی می‌توانیم کنکور را حذف کنیم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: اگر همت کنیم، آموزش و پرورش همکاری کند و آموزش عالی هم همکاری کند، همت عمومی برای این باشد که روش جایگزین مناسبی برای ارزشیابی استعدادهای ما برای ورود به دانشگاه ایجاد شود، این قابلیت وجود دارد که کنکور با این کیفیت […]

با همت عمومی می‌توانیم کنکور را حذف کنیم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
اگر همت کنیم، آموزش و پرورش همکاری کند و آموزش عالی هم همکاری کند، همت عمومی برای این باشد که روش جایگزین مناسبی برای ارزشیابی استعدادهای ما برای ورود به دانشگاه ایجاد شود، این قابلیت وجود دارد که کنکور با این کیفیت را کنار بگذاریم.

حدود ۹۰-۸۰ درصد ظرفیت ما در آموزش عالی می‌تواند بدون این روش پذیرش شود. دعوا در گروه علوم تجربی بر سر چند رشته است و در علوم مهندسی هم در چند دانشگاه است، نه حتی چند رشته!/ایسنا