رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محیطبان همدان به قصاص محکوم شد

محیطبان همدان به قصاص محکوم شد دو سال قبل در جریان تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز یکی از شکارچیان حین فرار هدف گلوله قرار گرفته و پس از دو هفته در بیمارستان جان خود را از دست داد – اخیرا در جریان رسیدگی به پرونده، محیطبان مومیوند در دادگاه به دلیل مرگ شکارچی به […]

محیطبان همدان به قصاص محکوم شد

دو سال قبل در جریان تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز یکی از شکارچیان حین فرار هدف گلوله قرار گرفته و پس از دو هفته در بیمارستان جان خود را از دست داد – اخیرا در جریان رسیدگی به پرونده، محیطبان مومیوند در دادگاه به دلیل مرگ شکارچی به قصاص محکوم شده