رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳.۹ محل وقوع: استان خراسان شمالي – حوالی پيش قلعه تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۸:۵۱:۱۳ طول جغرافیایی: ۵۷.۱۱ عرض جغرافیایی: ۳۷.۶۷ عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۹ کیلومتری پيش قلعه (خراسان شمالي) ۲۰ کیلومتری آشخانه (خراسان شمالي) ۲۸ کیلومتری بجنورد (خراسان شمالي) نزدیکترین مراکز استان: ۲۸ […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۹
محل وقوع: استان خراسان شمالي – حوالی پيش قلعه
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰۸:۵۱:۱۳
طول جغرافیایی: ۵۷.۱۱
عرض جغرافیایی: ۳۷.۶۷
عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۹ کیلومتری پيش قلعه (خراسان شمالي)
۲۰ کیلومتری آشخانه (خراسان شمالي)
۲۸ کیلومتری بجنورد (خراسان شمالي)

نزدیکترین مراکز استان:
۲۸ کیلومتری بجنورد
۲۵۳ کیلومتری گرگان