رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: همه‌ چیز نشان‌دهنده آن است که ولیعهد عربستان دستور قتل جمال خاشقجي را داده است

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: همه‌ چیز نشان‌دهنده آن است که ولیعهد عربستان دستور قتل جمال خاشقجي را داده است /الجزیره  

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: همه‌ چیز نشان‌دهنده آن است که ولیعهد عربستان دستور قتل جمال خاشقجي را داده است /الجزیره