رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«هوای تهران در روزهای آینده ناسالم می‌شود»

«هوای تهران در روزهای آینده ناسالم می‌شود» مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از روند ناسالم شدن هوا در روزهای آینده، با توجه به شرایط جوی برای گروه‌های حساس در تهران خبر داد.

«هوای تهران در روزهای آینده ناسالم می‌شود»
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از روند ناسالم شدن هوا در روزهای آینده، با توجه به شرایط جوی برای گروه‌های حساس در تهران خبر داد.