رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش و پرورش: به‌زودی برای پایه‌های اول تا سوم در مدارس ۱۰ استان، ‎کلاس اسباب‌بازی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش: به‌زودی برای پایه‌های اول تا سوم در مدارس ۱۰ استان، ‎کلاس اسباب‌بازی راه‌اندازی خواهیم کرد. بچه ها باید بازی کردن را یاد بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش:

به‌زودی برای پایه‌های اول تا سوم در مدارس ۱۰ استان، ‎کلاس اسباب‌بازی راه‌اندازی خواهیم کرد.

بچه ها باید بازی کردن را یاد بگیرند.