رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروژه مشترک مديرى و جوان؟

پروژه مشترک مديرى و جوان؟ با انتشار تصویری از جلسه خصوصی میان عوامل برنامه های دورهمی و خندوانه ، احتمال ساخت یک پروژه مشترک توسط عوامل دو برنامه پرمخاطب شبکه نسیم قوت گرفت

پروژه مشترک مديرى و جوان؟

با انتشار تصویری از جلسه خصوصی میان عوامل برنامه های دورهمی و خندوانه ، احتمال ساخت یک پروژه مشترک توسط عوامل دو برنامه پرمخاطب شبکه نسیم قوت گرفت