رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زلزله بزرگی: ۴.۱

زلزله بزرگی: ۴.۱ محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی تازه آباد تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۲۲:۴۹:۰۴ عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر

زلزله

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی تازه آباد
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۲۲:۴۹:۰۴

عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر