رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز: دوست ندارم فایل صوتی عذاب‌آور قتل خاشقچی را بشنوم.

ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز: دوست ندارم فایل صوتی عذاب‌آور قتل خاشقچی را بشنوم. ولی‌عهد سعودی به من گفت نقشی در قتل خاشقچی نداشته اما نمی‌دانم او به من دروغ گفته است. بعضی از نزدیکان محمد بن سلمان هستند که احتمالا در قتل خاشقچی دست دارند

ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز: دوست ندارم فایل صوتی عذاب‌آور قتل خاشقچی را بشنوم. ولی‌عهد سعودی به من گفت نقشی در قتل خاشقچی نداشته اما نمی‌دانم او به من دروغ گفته است. بعضی از نزدیکان محمد بن سلمان هستند که احتمالا در قتل خاشقچی دست دارند