رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد هواپیمایی امارات چقدر است؟

درآمد هواپیمایی امارات چقدر است؟ در گزارش مالی نیم سالانه شرکت هواپیمایی امارات آمده است که میزان درآمد هواپیمایی امارات ۵۴.۴ میلیارد درهم معادل ۱۴.۸ میلیارد دلار بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴۹.۴ میلیارد درهم معادل ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

درآمد هواپیمایی امارات چقدر است؟

در گزارش مالی نیم سالانه شرکت هواپیمایی امارات آمده است که میزان درآمد هواپیمایی امارات ۵۴.۴ میلیارد درهم معادل ۱۴.۸ میلیارد دلار بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴۹.۴ میلیارد درهم معادل ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.