رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس فتا: هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد

پلیس فتا: هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد معاون امور حقوقی پلیس فتا ناجا: هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد و اگر شهروندان شماره حساب یا رمز خود را در اختیار سامانه‌های پیامکی قرار داده‌اند سریعا نسبت به تغییر رمز اقدام کنند

پلیس فتا: هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد

معاون امور حقوقی پلیس فتا ناجا: هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد و اگر شهروندان شماره حساب یا رمز خود را در اختیار سامانه‌های پیامکی قرار داده‌اند سریعا نسبت به تغییر رمز اقدام کنند