رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۸۰ و ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی در بازار

افزایش ۸۰ و ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی در بازار ‏سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش حداقل ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی محصولات با برند خارجی در این حوزه خبر داد./ایسنا  

افزایش ۸۰ و ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی در بازار

‏سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش حداقل ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی محصولات با برند خارجی در این حوزه خبر داد./ایسنا